Serveis

La nostra feina: el disseny web

Desde l’estudi previ de la competència, mercat fins a la conceptaulització i el disseny, acompanyem el client en la seva aventura per internet.
Internet és un mitjà interdisciplinar i requereix una visió àmplia del que representa en cada projecte, i adaptar-se a la necessitat del client.

Disseny web s’utilitza com un terme general per descriure qualsevol de les diverses tasques involucrades en la creació d’una pàgina web. Més específicament, es refereix a llocs de treball es van centrar en la construcció de la primera final d’una pàgina web.

La web es compon de milers de pàgines, la presentació de la informació utilitzant diferents tecnologies i units entre si per hipervincles. Hi ha dos aspectes bàsics per a qualsevol pàgina web a Internet. El primer punt és una presentació que l’usuari interactua  visualment, mentre que el segon punt és un “back-end” que inclou informació per als navegadors.

El llenguatge de marcat bàsic que s’utilitza per explicar un navegador com presentar la informació rep el nom de HyperText Markup Language (HTML). Una versió més estricta d’HTML és també àmpliament utilitzat, conegut com a llenguatge extensible de marcat d’hipertext (XHTML). Amb l’utilització d’HTML o XHTML, un dissenyador de pàgines web és capaç de dir-li al navegador com una pàgina web ha d’aparèixer. En els últims anys hi ha hagut una empenta cap a la separació de l’estructura subjacent d’una pàgina web (amb HTML) a partir de la presentació visual de la pàgina (utilitzant Fulls d’estil en cascada o CSS). Aquest enfocament té una sèrie de beneficis importants, tant en el curt i llarg termini, i està guanyant popularitat a mesura que passa el temps. [divider_spacing]

Gestors de contingut

WordPress és una plataforma que avui representa el 25% de les webs existents (2015)

Estudi prèvi:

Mercat, competència, mitjans, son molts dels aspectes a tenir en compte. Si el client ja te una web es realitza un estudi SEO i de posicionament inicial.

Concepte i disseny:

El concepte pot ser treballat amb el client o pot ser proposta lliure. El disseny s’adaptarà una vegada més a les variables i necessitats del client.

Màrqueting online i posicionament:

Per Nexe tant el concepte com el disseny poden incluenciar molt el poscionament d’una web, de la mateixa manera com la estructura i coherència del projecte global. Sempre tenim en compte el punts importants per millor el posicionament.

Social:

Twitter, Flickr, Rss, Linkedin and Youtube + 4 custom sociables with image uploader.

SEO, SEM, SMM:

El màrqueting online és una eina imprescindible avui en dia en quasi tot projecte a la xarxa, desde Nexe som concients de l’importància d’aquest aspecte a l’hora de dissenyar qualsevol projecte.

Adaptacions:

Adaptacions PSD a HTML, de Photoshop a web, adaptacions i edició de full d’estils.

Manteniment:

Actualització de opcions, programació de nous elements o bé publicació de continguts.

Mètrica i seguiment de la pàgina:

Gestionement Google Analytics iterpretem les necessitats i febleses de les webs.

Portfolio:

Galeria d’exemples de projectes realitzats a Nexe.

Imatge i disseny:

L’imatge que transmet una web te una importància capital, sigui en la seva estructura i/o en els seus continguts. El disseny i l’usabilitat tenen que estar en equilibri.